Chào mừng bạn đến với Jong Hye Academy!

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định đối với việc sử dụng trang web của Jong Hye Academy. Khi truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Bạn có thể không tiếp tục sử dụng trang web nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm và tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đều đề cập đến bạn, người đăng nhập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Jong Hye Academy. “Công ty”, “Bản thân”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi” đều đề cập đến Jong Hye Academy. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi” đều đề cập đến cả Khách hàng và Jong Hye Academy.

Tất cả các điều khoản đều áp dụng cho việc thực hiện thanh toán để hỗ trợ Khách hàng theo cách phù hợp nhất với mục đích cung cấp dịch vụ của Jong Hye Academy, tuân theo luật pháp hiện hành của Việt Nam.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie khi truy cập trang web, và bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách Quyền riêng tư của Jong Hye Academy. Các trang web tương tác thường sử dụng cookie để truy xuất thông tin chi tiết của người dùng. Cookie được sử dụng để kích hoạt chức năng nhất định nhằm giúp người truy cập trang web dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, Jong Hye Academy và/hoặc người cấp phép sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên trang web. Bạn có thể truy cập thông tin từ Jong Hye Academy cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn, tuân theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Nội dung và Liên kết

Jong Hye Academy giữ quyền theo dõi và xóa bất kỳ Nhận xét nào coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện. Bạn đồng ý cấp phép không độc quyền cho Jong Hye Academy để sử dụng, sao chép và chỉnh sửa Nhận xét của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Liên kết đến nội dung của chúng tôi

Các tổ chức được liệt kê có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản, nhưng phải tuân thủ các điều kiện cụ thể. Jong Hye Academy có quyền xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức khác.

Loại bỏ các liên kết từ trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào gây khó chịu, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xóa liên kết theo yêu cầu, tuy nhiên, chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy.

Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, do trang web và thông tin cũng như dịch vụ được cung cấp miễn phí.

Vui lòng đọc thêm về Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.